Οι Λύσεις μας

Κάθετες αγορές

Άμεσες Υπηρεσίες Delivery

Άμεση παραλαβή προϊόντων από καταστήματα και παράδοση σε τοπικό επίπεδο, τόσο σε ιδιώτες, όσο και σε επιχειρήσεις σε πραγματικό χρόνο, π.χ. delivery προϊόντων εστίασης.

Μεταφορά Καυσίμων

Μεταφορά διαφόρων τύπων καυσίμων, όπως πετρέλαιο, βενζίνη, LPG από τις εγκαταστάσεις παραγωγής ή διυλιστήρια σε σημεία διανομής όπως πρατήρια καυσίμων, αεροδρόμια και βιομηχανικές εγκαταστάσεις.

Εταιρίες διανομής

Παράδοση μαζικών παραγγελιών από σούπερ μάρκετ και dark stores. Περιλαμβάνει τη μεταφορά μεγάλων ποσοτήτων ειδών παντοπωλείου από μια κεντρική αποθήκη εντός καθορισμένου χρονικού πλαισίου.

Εμπορευματοκιβώτια (Containers)

Μεταφορά εμπορευμάτων μεταξύ πολλαπλών μέσων μεταφοράς, π.χ. φορτηγά, τρένα, πλοία, σε τυποποιημένα εμπορευματοκιβώτια μεταξύ διαφορετικών σημείων φορτο - εκφόρτωσης και επαναφόρτωσης.