Η εταιρεία

Η Delivery Galaxy ιδρύθηκε στις 25 Μαρτίου 2021, στην επέτειο από τα 200 χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης του 1821. Αυτό δεν είναι τυχαίο, καθώς η Delivery Galaxy επιδιώκει να εισάγει επαναστατικά χαρακτηριστικά στον χώρο των μεταφορών Last Mile των Επιχειρήσεων. Η εταιρία ιδρύθηκε ως εταιρία-τεχνοβλαστός (spin-off) του Ινστιτούτου Τεχνολογιών Πληροφορικής του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), του μεγαλύτερου ερευνητικού κέντρου στη χώρα. Τα τεχνολογικά θεμέλια της εταιρείας στηρίζονται σε αποτελέσματα ερευνητικών έργων που συγχρηματοδοτήθηκαν από εθνικούς και Ευρωπαϊκούς πόρους στο πλαίσιο ερευνητικών προγραμμάτων, όπως το πρόγραμμα Horizon 2020, κ.ά.   

Γνωρίστε τους Ιδρυτές

 

Γιώργος Θρασκιάς (αριστερά) Συν-ιδρυτής και Διαχειριστής. O κ. Θρασκιάς ασχολείται επιχειρηματικά με τον χώρο της πληροφορικής περισσότερο από 25 χρόνια. Είναι ιδρυτής και ιδιοκτήτης της εταιρίας πληροφορικής TOP SERVICE (έναρξη 1995), έχοντας υλοποιήσει σημαντικά έργα πληροφορικής στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Διετέλεσε Διευθύνων Σύμβουλος στην Promelit Hellas AE, καθώς και Ειδικός Σύμβουλος Πληροφορικής στην Επιτροπή Πληροφορικής του Υπουργείου Ανάπτυξης για τα συστήματα Εισροών Εκροών καυσίμων (2012). Ο κ. Θρασκιάς συμμετείχε εκπροσωπώντας την Ελλάδα σε αρκετές τοπικές και διεθνείς εκδηλώσεις και συνέδρια καινοτομίας και νεοφυούς επιχειρηματικότητας.

 

Διονύσης Κεχαγιάς (δεξιά) Συν-ιδρυτής και Διευθυντής Έρευνας και Ανάπτυξης. Ο κ. Κεχαγιάς είναι Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Η/Υ, Κύριος Ερευνητής του ΕΚΕΤΑ/ΙΠΤΗΛ με γνωστικό αντικείμενο «Τεχνολογία Λογισμικού Ευφυών Συστημάτων και Αλγορίθμων». Έχει αξιοσημείωτη εμπειρία στην ανάπτυξη και διαχείριση ερευνητικών έργων, καθώς και στην προσέλκυση πόρων από Ευρωπαϊκά και Εθνικά ερευνητικά προγράμματα. Το επιστημονικό έργο του κ. Κεχαγιά έχει δημοσιευθεί σε περισσότερα από 100 άρθρα με δείκτη απήχησης h-index 13.

 

Delivery Galaxy founders